BIP - STOP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności w tym z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.

Przychody i koszty:

2015 rok: przychody 726 048,41 zł, koszty 713 800,54 zł
2014 rok: przychody 906 233,42 zł, koszty 876 503,65 zł
2013 rok: przychody 1 570 170,20 zł, koszty 1 526 049,79 zł
2012 rok: przychody 848 200,31 zł, koszty 800 336,35 zł
2011 rok: przychody 872 555,21 zł, koszty 834 579,71 zł
2010 rok: przychody 1 028 097,98 zł, koszty 996 624,10 zł
2009 rok: przychody 563 737,29 zł, koszty 533 923 zł
2008 rok: przychody 480 027,64 zł, koszty 462 689,67 zł
2007 rok: przychody 378 435,97 zł, koszty 370 282,88 zł
2006 rok: przychody 298 787,07 zł, koszty 286 811,08 zł
2005 rok: przychody 166 265,22 zł, koszty 163 707,79 złOpublikował: Paulina Sierzputowska
Publikacja dnia: 16.06.2016
Podpisał: Paulina Sierzputowska
Dokument z dnia: 27.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 675