BIP - STOP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Projekty realizowane ze środków publicznych

2015 rok

Stowarzyszenie zawarło następującą umowę:

1. Umowa z dnia 3.07.2015 r. nr 2015-1-PL01-KA104-015879 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu "STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych na kwotę 22 472,00 EUR.

  POBIERZ UMOWĘ

2014 rok

Stowarzyszenie zawarło następującą umowę:

1. Umowa z dnia 22.12.2014 r. nr 2014-1-PL01-KA204-003654 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu "E-process in e-learning" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych na kwotę 211 447,00 EUR.

  POBIERZ UMOWĘ

2013 rok

Stowarzyszenie zawarło następujące umowy:

1. Umowa z dnia 18.07.2013 r. nr 988/2013/ASOS zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Metody edukacji osób starszych" realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 na kwotę 72 930,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2. Umowa z dnia 12.08.2013 r. nr 2013-1-IT2-GRU06-52013-5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektu "Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie" realizowanego w ramach Programu Grundtvig na kwotę 23 000,00 EUR.

  POBIERZ UMOWĘ

2012 rok

Stowarzyszenie zawarło następującą umowę:

1. Umowa z dnia 8.10.2012 r. nr DRK/POKL2.2.2-014/5/05/2012 zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "Trener na wolnym rynku - inspiracje, trendy, wsparcie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 1 291 376,30 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2011 rok

Stowarzyszenie nie zawarło żadnych umów na realizację zadań realizowanych ze środków publicznych.

2010 rok

Stowarzyszenie zawarło następujące umowy:

1. Umowa z dnia 24.03.2010 r. nr UDA-POKL.08.01.01-14-714/09-00 zawarta z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, o dofinansowanie projektu "Czas profesjonalizacji - czas na facylitację" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego na kwotę 169 170,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2.Umowa z dnia 27.09.2010 r. nr RZL/POKL2.2.2-014/16/1/3/0033/2010 zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "Trener sTOP" realzowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 973 515,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2009 rok

Stowarzyszenie zawarło następujące umowy:

1.Umowa z dnia 8.06.2009 r. nr 25/ON.OP.IV/D/09 zawarta z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu "Mobilizowanie... wiem, facylitacja... potrafię - reszta to stereotyp" na kwotę 32 200,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2. Umowa z dnia 14.08.2009 r. nr 416_II (numer rej. FIO 1920) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Trener NONSTOP" w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 146 800,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

3. Umowa z dnia 11.09.2009 r. nr RZL/POKL2.2.2-014/17/1/2/0031/2009 zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu "STOProcent jakości - podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej" realzowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 447 972,50 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2008 rok

Stowarzyszenie zawarło następujące umowy:

1. Umowa z dnia 5.08.2008 r. nr 10693/FOP08/3/MA/2025 zawarta z Fundacją "Fundusz Wspólpracy" na realizację projektu "STOPami ku lepszej jakości szkoleń" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" na kwotę 164 840,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2. Umowa z dnia 7.10.2008 r. nr 144 (numer rej. FIO 0576) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej, II edycja" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 127 425,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2007 rok

Stowarzyszenie zawarło następującą umowę:

1. Umowa z dnia 7.11.2007 r. nr DKZU326-05-07/WP zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu "Innowacyjne szkolenia szansą na podniesienie wiedzy i umiejętności trenera/edukatora" na kwotę 5 450,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2006 rok

Stowarzyszenie zawarło następujące umowy:

1. Umowa z dnia 3.10.2006 r. nr 556 (numer rej. FIO 0742) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 83 250,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2. Umowa z dnia 3.10.2006 r. nr 609 (numer rej. FIO 1357) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Szkoła facylitatorów procesu budowania partnerstw lokalnych" (II edycja) w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 37 945,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘ

2005 rok

Stowarzyszenie zawarło następującą umowę:

1. Umowa z dnia 22.08.2005 r. nr 262 (numer rej. FIO 795) zawarta z Ministrem Polityki Społecznej na realizację projektu "Szkoła facylitatorów procesu budowania partnerstw lokalnych" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 35 685,00 zł.

  POBIERZ UMOWĘOpublikował: Paulina Sierzputowska
Publikacja dnia: 21.03.2016
Podpisał: Paulina Sierzputowska
Dokument z dnia: 27.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 887