BIP - STOP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wersje archiwalne: Statut

Wersja z dnia: 27.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja statutu. Uchwalono zmiany na Walnym 14 listopada 2014 roku (postanowienie KRS z 26 stycznia 2015 r.)